Respijtzorg

Naast de individuele begeleiding, worden er ook groepsactiviteiten georganiseerd door KompAss. Belangrijk binnen deze activiteiten is het ontlasten van het thuisfront en het sociale aspect.

Veel mensen met autisme vinden het moeilijk om deel te nemen aan sociale activiteiten zoals sporten of het deelnemen aan groepsactiviteiten. Bij KompAss willen we het deelnemen aan sociale activiteiten makkelijker maken door deze laagdrempelige aan te bieden. Kleinschalige groepsactiviteiten waarbij iedereen zichzelf mag zijn, en er een veilige sfeer gecreëerd wordt. Hier kom je andere mensen tegen met autisme, net als jij.

Tijdens de groepsactiviteiten wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden, is er aandacht voor eigen ontwikkeling, en het hebben van plezier. Met ons aanbod stimuleren wij mensen met autisme om deel te nemen aan activiteiten die niet thuis plaatsvinden.

Een aantal van de activiteiten:

  • game middag,
  • crea activiteiten,
  • sporten,
  • wandeling of fietstocht,
  • dagjes uit.

Tijdelijk verblijf

De mogelijkheid tot tijdelijk verblijf wordt door KompAss ingevuld met logeerweekenden. Er zijn verschillende logeergroepen voor verschillende leeftijden. Bij het samenstellen van een groep wordt naast leeftijd, ook gekeken naar het functioneren van een persoon.

Het doel van het logeren bij KompAss is vierledig: het ontmoeten van leeftijdsgenoten, het leren van nieuwe vaardigheden, leuke dingen ondernemen, en het ontlasten van het thuisfront. Een logeerweekend begint op vrijdagavond en duurt tot zondagavond, en vindt ongeveer één keer per maand plaats. Tijdens het weekend wordt er gelogeerd op de boerderij van KompAss en worden activiteiten georganiseerd in en rond de boerderij, die passend zijn bij de groep.

Bij KompAss logeren we in seizoenen. Dit betekent dat mensen zich inschrijven voor een seizoen van meerdere weekenden. Per seizoen wordt er met een vaste groep mensen gelogeerd. Dit doen we om zoveel mogelijk structuur, rust en een groepsgevoel te creëren binnen de logeergroep. Een groep bestaat uit twee vaste coaches en zes tot acht cliënten.

Logeerweek

KompAss organiseert jaarlijks één of twee logeerweken voor verschillende leeftijden. Het doel is om een autisme vriendelijke en een onbezorgde week aan te bieden, naast ontspanning draagt dit bij aan de sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Bij het samenstellen van de groepen wordt rekening gehouden met persoonlijke interesse en ontwikkeling, en leeftijd. De locatie en het aantal dagen zijn afhankelijk van de groep.

Een programma wordt samengesteld, waarin een goed evenwicht is tussen activiteiten en rust momenten. De activiteiten vinden plaats op het terrein van de accommodatie en in de omgeving. Tijdens de logeerweek gaat er een vaste groep coaches mee. Elke deelnemer krijgt een eigen coach toegewezen, die gedurende de logeerweek individuele momenten plant met de deelnemer.

Ons aanbod

Naast respijtzorg bieden wij ook:

Ambulant

Gespecialiseerde individuele begeleiding van een coach aan huis om samen aan doelen te werken. KompAss gelooft in het bieden van levensloopbegeleiding waarbij het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten en/of te behouden.

Lees meer

WorkAut

Persoonlijk ontwikkelcentrum waar in groepsverband begeleiding wordt geboden. Tijdens één of meerdere dagdelen wordt er bij WorkAut vanuit de boerderij gewerkt aan persoonlijke doelen. Wij denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Lees meer

LearnAut

Een initiatief binnen KompAss om coaches intern te scholen en de deskundigheid up-to-date te houden. LearnAut biedt ook deskundigheidsbevordering en supervisie voor externe. KompAss vindt het belangrijk dat de kennis van autisme wordt vergroot.

Lees meer