Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. Wanneer je het gevoel hebt onjuist behandeld of bejegend te zijn, dan helpt het soms om dit bespreekbaar te maken. Dit kan lastig zijn, waarbij je ondersteuning kunt vragen van een vertrouwenspersoon. Tevens kan een vertrouwenspersoon advies en ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht.

De vertrouwenspersoon is niet in dienst van KompAss. Dit is een onafhankelijk persoon, die de informatie vertrouwelijk behandeld en een geheimhoudingsplicht heeft. De vertrouwenspersoon, Margriet Maris, is een zelfstandig extern en geregistreerd vertrouwenspersoon/mediator. De vertrouwenspersoon is voor zowel cliënten als medewerkers van KompAss.

Contactgegevens vertrouwenspersoon:
Margriet Maris
010 –  230 7349
margriet@hetvolstevertrouwen.nl
hetvolstevertrouwen.nl

Meer informatie over de vertrouwenspersoon

Wil je meer weten over de vertrouwenspersoon neem dan contact op met KompAss voor meer informatie of direct met de vertrouwenspersoon zelf.