Niet tevreden over onze zorg?

KompAss streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. En onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van onze hulpverlening. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent.

Gesprek met je coach

Wij vragen je klacht eerst te bespreken met je coach. KompAss wil namelijk een ongenoegen zo snel mogelijk op kunnen lossen naar wens van een cliënt.

Klacht bij het management

Wil je jouw klacht niet bespreken met je coach? Richt je dan tot het managementteam. Dit kan per mail of schriftelijk naar het kantoor in Rotterdam.

Ondersteuning van een klacht door een vertrouwenspersoon

Wanneer je het prettig vindt kun je ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon bij het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van KompAss. Lees hier meer over de vertrouwenspersoon.

Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de externe geschillencommissie.

Externe geschillencommissie

Indien gewenst kan een klacht ingediend worden bij de externe geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie. Lees hier meer over de geschillencommissie.