Cliëntenraad van KompAss

KompAss heeft een cliëntenraad, waarbij de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en van de Governancecode voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zijn gevolgd.

Vanuit KompAss vinden wij het prettig dat cliënten en/of hun ouders middels de cliëntenraad, advies, ideeën en verbeteringen kunnen aanbrengen gericht op het beleid, de regels en de kwaliteit van onze dienstverlening.

Hoe werkt de cliëntenraad?

Het doel van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen in het kader van de beleidskeuzes van KompAss. De voorzitter is Jaap de Rijke, daarnaast bestaat de cliëntenraad uit 4 cliënten/ouders van cliënten.

De cliëntenraad komt minimaal 2 en maximaal 3 keer per jaar bijeen. Waarvan één keer met de directeur. De voorzitter stelt elk jaar een vergaderplanning op. De voorzitter neemt met de meerderheid van de stemmen een beslissing over het uit te brengen advies aan het managementteam en de directeur waarbij het standpunt unaniem wordt uitgedragen. KompAss neemt informatie over het gevoerde overleg van de cliëntenraad mee in het jaarverslag.

Waarvoor kun je terecht bij de cliëntenraad?

Heb je vragen, ideeën, advies of verbeterpunten voor KompAss? Dan kun je contact opnemen met de cliëntenraad door te mailen naar clientenraad@kompass-info.nl t.a.v. Jaap de Rijke.