Over KompAss

KompAss ondersteunt mensen met een autisme spectrum stoornis bij het vergroten van hun kansen. KompAss is in 2006 ontstaan vanuit het idee dat er een betere hulpverleningsaanbod voor mensen met autisme zou moeten zijn. Als specialist op het gebied van autisme, bieden wij in Zuid-Holland: ambulante begeleiding, respijtzorg, WorkAut: een persoonlijk ontwikkelcentrum en LearnAut.

Wij begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen én hun omgeving. Autisme heb je je leven lang en elke (nieuwe) levensfase vraagt om een andere behoefte en brengt een andere hulpvraag met zich mee. Onze coaches kunnen in iedere levensfase ondersteuning bieden, waarbij wij geloven in een proactieve aanpak. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden van een persoon en zijn leefomgeving. Ieder mens is uniek, en ook ieder mens met autisme is uniek. Onze hulpverlening richt zich op alle verschillende leefterreinen en bestaat uit maatwerk.

Missie en visie

De missie van KompAss is het vergroten en behouden van de zelfstandigheid van de mensen met autisme. Daarbij is een belangrijk doel het versterken van het netwerk. KompAss staat voor maatwerk, het aansluiten bij alle vragen op de verschillende leefterreinen, korte lijnen en duidelijke communicatie. De nadruk ligt altijd op de mogelijkheden die er zijn, en niet op de problemen.

KompAss staat voor:

  • Praktische begeleiding; niet alleen praten over autisme, maar vooral dingen doen. Met oefenen bereiken we zoveel meer.
  • Alles kan; creatief gaan wij op zoek naar verschillende manieren van begeleiding die bij het individu past. Alle vragen kunnen bij KompAss gesteld worden, en wanneer een vraag niet het beste door ons beantwoord kan worden, gaan we op zoek naar wie het wél kan bieden.
  • Ouders zijn belangrijk; zij kennen hun kind hun leven lang. Zij weten vaak heel goed wat wel en niet werkt. Wij vinden het daarom belangrijk ouders erbij te betrekken en serieus te nemen.
  • Betrokken professionals; KompAss werkt met een team van professionals met gedrevenheid, enthousiasme en een grote mate van betrokkenheid rondom mensen met autisme. Dit maakt dat zij die extra stap zetten om passende begeleiding te bieden.

Vakmanschap

Werken aan vakmanschap binnen KompAss is werken aan verbetering. Kwaliteit van goede begeleiding moet merkbaar zijn voor onze cliënten. Vakmanschap voor KompAss uit zich in vakbekwaam en autonoom kunnen werken. Om vakbekwaam te blijven, gaan wij ervan uit dat een coach:

  • actief zijn/haar kennis vergroot,
  • kan werken met verschillende methodieken,
  • kan reflecteren op eigen handelen in de praktijk.

Er wordt gewerkt met duo begeleiding, zodat coaches elkaar scherp kunnen houden op de inhoud van casuïstiek (vierogen principe). Er is een beleid voor meldingen, calamiteiten en incidenten. KompAss vindt het belangrijk om het vakmanschap van haar coaches te stimuleren. Zij krijgen training op het gebied van autisme en verschillende methodieken. De organisatiecultuur is zo ingericht dat er voldoende overleg is om te leren, te ondersteunen en bij te sturen. Daarnaast kunnen coaches intern verder getraind worden bij LearnAut.

KompAss is ISO 9001 gecertificeerd.