LearnAut

Vanaf april 2020 heeft KompAss, LearnAut opgestart. Een initiatief om coaches van KompAss intern te scholen, in te werken, de missie en visie te leren, supervisie te krijgen en cursussen te laten volgen. Alles om de deskundigheid van onze coaches up-to-date te houden. Het idee is om een leerschool te zijn met als achterliggende gedachte “learning on the job” voor de professional binnen KompAss. Ook is er binnen LearnAut een plek voor reflectie op eigen handelen. Wanneer gewenst kan een medewerker hier interne coaching krijgen. Daarnaast krijgen alle nieuwe medewerkers een basiscursus autisme aangeboden via LearnAut.

Deskundigheidsbevordering

KompAss vindt het belangrijk dat kennis over autisme wordt vergroot. Autisme is soms lastig te begrijpen. Gebrek aan kennis over autisme of onkunde vanuit de omgeving kan voor extra belasting zorgen voor een persoon met autisme. In de omgeving van onze cliënten ervaren wij vaak een grote behoefte aan ondersteuning. Bij KompAss hebben wij daarom ook veel aandacht voor ouders, partners, broers en zussen, mantelzorgers, school, werkgevers en verenigingen.

Om mensen met autisme een eerlijke kans te geven in de samenleving is kennis vergroten over autisme van belang. Daarom wordt vanuit LearnAut op verschillende gebieden deskundigheidsbevordering aangeboden. Wij vergroten op individuele wijze specifiek autisme-kennis. Soms is er niet veel nodig om lastig gedrag van een kind op school of bij een vereniging om te buigen naar prettig gedrag. Het kunnen kleine dingen zijn die het grote verschil maken. KompAss helpt samen met de betrokken professional, van bijvoorbeeld leraren op school, te zoeken naar de beste weg. Wanneer grote groepen professionals behoefte hebben aan kennis vergroten kunnen zij, ook vanuit LearnAut, geholpen worden door het volgen van onze op maat gemaakte cursussen, workshops en presentaties.

Supervisie voor externe

Naast het ‘learning on the job’ traject voor medewerkers van KompAss is het ook mogelijk om een supervisie traject te volgen als externe. In een supervisie traject wordt onder begeleiding gereflecteerd op het eigen handelen en op de eigen werkervaring. Supervisie kan individueel zijn, of in een kleine groep van maximaal 4 supervisanten.

Binnen LearnAut is er een geregistreerd LVSC Supervisor, die supervisie trajecten kan organiseren voor de SKJ-registratie en het Registerplein. Dit kan aangeboden worden voor (externe) professionals, bedrijven en zzp’ers. Het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Ons aanbod

Naast LearnAut bieden wij ook:

Ambulant

Gespecialiseerde individuele begeleiding van een coach aan huis om samen aan doelen te werken. KompAss gelooft in het bieden van levensloopbegeleiding waarbij het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten en/of te behouden.

Lees meer

Respijtzorg

Groepsactiviteiten en tijdelijk verblijf. Belangrijk is het sociale aspect. Respijtzorg draagt onder andere bij aan het ontmoeten van nieuwe mensen, het leren van nieuwe vaardigheden, het hebben van plezier en het ontlasten van het thuisfront.

Lees meer

WorkAut

Een persoonlijk ontwikkelcentrum waar in groepsverband begeleiding wordt geboden. Tijdens één of meerdere dagdelen wordt er bij WorkAut vanuit de boerderij gewerkt aan persoonlijke doelen. Wij denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Lees meer