Ambulante begeleiding

KompAss biedt gespecialiseerde één op één begeleiding. Iedere cliënt krijgt een individuele coach, die de hulpvraag mede begeleidt of juist de hulpvraag verduidelijkt indien deze nog niet zo duidelijk is. Soms komt de vraag voor hulp vanuit de familie en/of omgeving, en staat de cliënt (nog) niet open voor hulp. KompAss kiest daarnaast ook voor duo-coaching, zodat er geen afhankelijkheid van één coach ontstaat en voor de continuering van de zorg. Doordat KompAss kijkt naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden weten de coaches met een positieve benadering een manier te vinden, waardoor de cliënt open staat voor begeleiding.

KompAss heeft zich gespecialiseerd in levensloopbegeleiding (levensloopvisie) en biedt een leven lang, in alle levensfases en in al zijn facetten begeleiding. Het doel van de ambulante begeleiding is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid. Begeleiding is bij iedereen anders: soms is begeleiding nodig om een terugval te voorkomen of om een situatie stabiel te krijgen/houden. De ervaring leert dat mensen met autisme altijd ergens hulp of ondersteuning bij nodig hebben. KompAss biedt daarom maatwerk: begeleiding op maat betekent ook dat we op zoek gaan naar een begeleider (coach) die het beste past bij de cliënt, de omgeving en de specifieke behoeften.

KompAss neemt de tijd om aan doelen te werken. De begeleiding is praktisch van aard en iedere hulpvraag kan gesteld worden. Wij ondersteunen op alle leefterreinen: thuis, op school of werk en dagbesteding. Een kleine opsomming waarbij wij begeleiding kunnen bieden:

  • Persoonlijke verzorging (leren koken en boodschappen doen, eigen gezondheid).
  • Huishoudelijke verzorging (dagelijkse routine, leren schoonmaken).
  • Sociaal functioneren (communiceren, inzicht in eigen handelen).
  • Sociaal netwerk (relaties onderhouden en opbouwen van netwerk).
  • Gedrag en veiligheid (grenzen aangeven, inzicht in eigen gedrag).
  • Arbeid, onderwijs en dagbesteding (plannen, structuur, leren reizen).
  • Financiën (leren omgaan met geld).

Ons aanbod

Naast ambulante begeleiding bieden wij ook:

Respijtzorg

Groepsactiviteiten en tijdelijk verblijf. Belangrijk is het sociale aspect. Respijtzorg draagt onder andere bij aan het ontmoeten van nieuwe mensen, het leren van nieuwe vaardigheden, het hebben van plezier en het ontlasten van het thuisfront.

Lees meer

WorkAut

Persoonlijk ontwikkelcentrum waar in groepsverband begeleiding wordt geboden. Tijdens één of meerdere dagdelen wordt er bij WorkAut vanuit de boerderij gewerkt aan persoonlijke doelen. Wij denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Lees meer

LearnAut

Een initiatief binnen KompAss om coaches intern te scholen en de deskundigheid up-to-date te houden. LearnAut biedt ook deskundigheids-bevordering en supervisie voor externe. KompAss vindt het belangrijk dat de kennis van autisme wordt vergroot.

Lees meer